INA Grupa u prvih 9 mjeseci 2018. godine bilježi porast prihoda za 21 % u odnosu na isti period prošle godine a oni iznose 16.227 milijuna kuna, što je rezultat ostvaren većom prodajom rafinerijskih proizvoda u kombinaciji s višim cijenama nafte i naftnih derivata. Ipak, CCS EBITDA smanjila se za 10 % u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini te iznosi 2.217 milijuna kuna kao rezultat nižeg doprinosa Rafinerija i marketinga, uključujući Trgovinu na malo. EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je na sličnoj razini kao i u prvih 9 mjeseci 2017. godine te iznosi 2.685 milijuna kuna. EBITDA Istraživanja i proizvodnje bez jednokratnih stavki je porasla temeljem značajno viših cijena ugljikovodika te iznosi 2.162 milijuna kuna što je rast od 11 % u usporedbi s istim periodom prošle godine, dok se proizvodnja ugljikovodika zbog prirodnog pada smanjila za 9 %. CCS EBITDA Rafinerija i marketinga uključujući Trgovinu na malo iznosi 339 milijuna kuna. Zbog veće razine prerade u rafinerijama u trećem tromjesečju 2018. godine, EBITDA je porasla za 34% te iznosi 807 milijuna kuna, unatoč nižim razinama prerade u prvom dijelu 2018. godine nastalima zbog planiranih aktivnosti održavanja. Maloprodaja goriva umjereno je poboljšana s rastom maloprodajne mreže. U usporedbi s prvih devet mjeseci 2018. godine kapitalna ulaganja su se povećala te iznose 912 milijuna kuna, uz stalni fokus na ulaganja u Hrvatskoj. U isto vrijeme neto dug je smanjen na 1.136 milijuna kuna na kraju trećeg tromjesečja 2018. godine s omjerom duga i kapitala ispod 9%.
Predsjednik Uprave Ine gospodina Sándora Fasimona komentirao je rezultate: „Porast cijena nafte i povoljno okruženje u Istraživanju i proizvodnji nastavljaju pozitivno utjecati na poslovanje Ine i u 2018. godini. Ukupni utjecaj na Inine prihode bio je značajan, s više od 20 % povećanja, a dobit je nadmašila razinu iz istog razdoblja 2017. godine. Istraživanje i proizvodnja i dalje nadoknađuju prirodni pad aktivnostima na projektu EOR i kampanjom revitalizacije zrelih polja. Zahvaljujući navedenim aktivnostima proizvodnja domaće nafte ostala je stabilna, dok se ublažavanje prirodnog pada proizvodnje plina pokazalo većim izazovom, barem do finalizacije ugovora s ENI-jem za koncesijska područja u Sjevernom Jadranu. Količine rafinerijske prerade povećane su u trećem tromjesečju te su nadoknađeni zaostaci uzrokovani redovitim i planiranim aktivnostima održavanja provedenima početkom godine, a rezultati su nešto viši u usporedbi s istim razdobljem u 2017. godini. Košaricu sirove nafte nastavljamo proširivati, čime se mijenja struktura proizvodnje, ali obrađujemo i profitabilnije sirovine. Unatoč poboljšanoj EBITDA Rafinerija i marketinga, uključujući Trgovinu na malo, novčani tok je ostao negativan, naglašavajući potrebu za promjenom prema održivom poslovanju i pametnim ulaganjima u tržišnim uvjetima koji se stalno mijenjaju. Usmjereni smo na održiva, profitabilna ulaganja koja osiguravaju povrat, kako bismo povećali našu konkurentnost na regionalnom tržištu. Umjeren rast maloprodaje u skladu je sa sezonskim kretanjima, dok rast na tržištu Bosne i Hercegovine potvrđuje Ininu čvrstu poziciju na ključnim tržištima. Pozitivni rezultati i kontinuirano povećanje prodaje najbolji su pokazatelji da INA pruža visokokvalitetnu uslugu i zadovoljava potrebe tržišta.“