Ina je objavila da nastavlja s traženjem novih partnera za upravljanje njihovim benzinskim postajama, za što raspisuje natječaj te poziva zaposlene na postajama da se jave. U ovom operativnom modelu kompanija zadržava vlasništvo nad svom maloprodajnom imovinom uključujući koncesiju, imovinu, objekte, infrastrukturu i robu, dok poduzetnik upravlja tim resursima, kao i svojim timom na benzinskoj postaji, za naknadu dogovorenu s Inom. Ina je taj model već primijenila u pilot projektu, pri čemu su Inini stalno zaposleni radnici razmješteni na druge postaje, a radnici koji su radili preko ugovora uglavnom su dobili otkaz jer je novi poslodavac nudio znatno manje plaće - oko 3.000 kuna, u skladu s konkurencijom. Zanimljivo je da MOL u Srbiji isti model sada namjerava provesti za svojih 36 benzinskih postaja na kojima je oko 500 zaposlenih. To znači da će MOL ostati vlasnik benzinskih stanica i nastaviti da ih opskrbljuje, dok će upravljanje osobljem preuzeti poduzetnici. Protiv takvog modela žestoko se bunio Inin sindikat Inaš, tražeći podršku od članova NO, koju nije dobio, jer smatraju da će biti ugrožena radnička prava, a kvaliteta usluge pod Ininim brendom će pasti.