INA je objavila ponudu za preuzimanje društva Energoeptrol. INA je nedavno preuzela MOL-ovo udio u Energopetrolu te tako povećala vlasničko učešće u društvu na 67 posto čime je nastala obaveza objave ponude za preuzimanje ostalih dionica koje nisu u njenom vlasništvu u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, prenosi SEEbiz. Hrvatska kompanija trenutno drži 3.680.258 redovnih dionica Energoeptrola nominalnog iznosa 12,50 KM, a ponuda se odnosi na preostalih 1.812.664 redovnih dionica, što čini 33 % od ukupnog broja dionica. Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Energopetrola, uključujući i Vladu FBiH, koja u Energopetrolu drži 22,1% dionica. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 2,30 KM po dionici, odnosno 18,40% od nominalne vrijednosti dionica. INA je MOL-ov udio u Energopetrolu od 33,5 posto platila 515.236,12 KM, odnosno 0,28 KM po dionici. Ako bi svi dioničari pristali na objavljenu  ponudu, INA bi za 33 posto dionica platila oko 4,17 milijuna  KM. Vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi će biti kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka trajanja ponude. Rok za ponudu je u narednih 28 dana, piše SEEbiz.