Ina je zaprimila rješenje Ministarstva financija kojima se odbija njena žalba uložena na porezno rješenje kojim je utvrđena dodatna porezna obveza na ime PDV-a i poreza na dobit za 2008. i 2009. godinu, priopćeno je na Zagrebačkoj burzi. Rješenjem je Ini naložena uplata poreza na dodanu vrijednost i kamata u iznosu oko 127 milijuna kuna, te posljedično utvrđena razlika u učincima prenesenih poreznih gubitka u iznosu od oko 93 milijuna kuna. Ina je uplate po toj osnovi izvršila u listopadu i studenom 2013. Ina je u zakonom propisanom roku podnijela tužbu Upravnom sudu sa zahtjevom za poništenje predmetnog rješenja, zaključuju iz kompanije.