Riječki Novi list piše da Ina namjerava provesti program zbrinjavanja viška zaposlenih, a riječ je o dvjestotinjak ljudi. Uprava namjerava podijeliti poslovno uvjetovane otkaze, što znači da će ljudi biti proglašeni tehnološkim viškom. Radničko vijeće protivi se programu zbrinjavanja, navodeći da Uprava nije navela razloge utvrđivanja viška, niti su analizirani poslovni procesi, odnosno na koji način će doći do potrebnih poboljšanja u segmentima gdje višak ljudi postoji. Radnici koji bi trebali biti proglašeni viškom iz cijele su Hrvatske. Radnicima će na inicijativu dvaju sindikata biti isplaćene otpremnine više od onih predviđenih kolektivnim ugovorom.