Naftne kompanije diljem svijeta budno prate nove trendove povezane s energetskom tranzicijom prema niskougljičnom energetikom, spremno prihvaćaju nove okolišne tehnologije i ulažu u obnovljive izvore energije, zaključak je stručnih panelista s godišnje međunarodnog Studentskog energetskog kongresa (ASEC) u organizaciji studentskog ogranka Udruge naftnih inženjera, koji je danas započeo u Zagrebu. Fosilno doba nije završilo a naftna industrija nije oslabjela, upravo suprotno, jer i dalje raste interes za naftom i plinom, a velike energetske kompanije okrupnjuju poslovanje. "Potražnja za plinom nadmašuje potražnju za ugljenom, a s obzirom da je riječ o tranzicijskom energentu prema niskougljičnom društvu, može se očekivati rast njegove potražnje a samim time i rast cijena", kazao je Riverson Oppong iz GEIS-a. Jean-Marc Dumas, regionalni direktor SPE-a govorio je o trendu kretanja cijena nafte koji je sve teže i nezahvalno prognozirati. Dok su na Bliskom Istoku zadovoljni i s cijenom  od 60 USD/bbl sve su češća predviđanja da će nakon 2020. cijena rasti i premašiti 60 USD/bbl jer će potražnja premašivati ponudu, zbog toga postoje strahovanja da s ovom cijenom nema dovoljno investicija da podrži istraživanja i proizvodnju. Naftne kompanije puno su učinile i na vlastitoj financijskoj i energetskoj učinkovitosti pa postoje primjeri da je industrija čak prepolovila operativne troškove koji su iznosili 10 USD/bbl.
U INA-i imaju konja za trku - ta kompanija pokriva 54% domaćih potreba u plinu i 20% potreba u nafti, a od skorašnjeg raspisa natječaja za nove koncesije ovisit će budućnost domaćih istraživanja. Jerko Jelić Balta iz Usptreama rekao je i da tvrtku zanima kupnja novih rezervi u kaspijskoj regiji, dok je Ivan Novaković, direktor Novih biznisa rekao da naftne kompanije zanima e-mobilnost, proizvodnja nafte iz otpada, vodik te biogoriva. INA će uskoro istražiti potencijal ulaganja u obnovljivce kako bi povećala učinkovitost i smanjila emisije.  U području mobilnosti INA bi željela ponuditi najbolja rješenja za punjače za električna vozila i vozila na vodik. Kao kompanija sa širokom mrežom maloprodaje, kupcima želi ponuditi jedinstvenu paletu usluga. Kao preduvjet za promjene je prihvaćanje novog poslovnog modela, rekao je Balta, kao i inovacije i zapošljavanje mladih stručnjaka. Maja Pokrovac iz Udruženja za obnovljive izvore rekla je da se može očekivati rast potrošnje električne energije zbog elektromobilnosti, a veleprodajna cijena će zbog sve veće penetracije OIE padati. Pozdravila je ulaganja naftne industrije u obnovljivce i pozvala je na veće korištenje geotermalnih potencijala koji su u nas procijenjeni na čak 1.000 MW. Kongres je okupio više od 300 posjetitelja, među kojima je 50 stranih studenata i više od 30 predavača i panelista.