Ina je izgubila posao opskrbe Hrvatskih željeznica vrijedan oko 200 milijuna kuna godišnje, a da se uopće nije niti potrudila natjecati. Prije tjedan dana, naime, zaključen je natječaj za četverogodišnju opskrbu HŽ-a dizelskim gorivom. Ina svoju ponudu nije predala na vrijeme i tako je samu sebe izbacila iz posla vrijednog oko 200 milijuna kuna godišnje, odnosno oko 800 milijuna kuna u četverogodišnjem razdoblju. Iz konkurencije su tu kompaniju izbacile doslovno tri minute kašnjenja u predaji ponude. Kako doznaje Novi list, o svemu je sačinjen i zapisnik u kojem je evidentirano kako je Ina ponudu za posao na HŽ-u predala u 12 sati i tri minute, odnosno tri minute nakon isteka krajnjeg roka za predaju natječajne dokumentacije. Prema informacijama, na natječaj za sklapanje četverogodišnjeg okvirnog ugovora o opskrbi HŽ Vuče vlakova dizelskim gorivom javile su se tri kompanije, no dobavljač još nije odabran.