Nakon ukidanja međunarodnih sankcija na trgovinu iranskom naftom, Indija je zabilježila rekordne razine uvoza nafte iz Irana. Tako je u 2016. Indija uvozila 473 000 bbl/d, dok je u 2015. godini, tijekom sankcija, uvozila 408 300 bbl/d. Trenutačno Indija iz Irana uvozi čak 546 600 bbl/d. Indija je treći najveći svjetski potrošač nafte, a u 2016. godini uvozila je 4,3 mil. bbl/d, što je za 7,4% više nego u 2015. Najpoznatiji istraživač energetskog tržišta, Platts predviđa da će potrošnja nafte u Indiji i u 2017. godini rasti za 7 - 8%, javlja ruski portal 'Sputnik News'.