INA - industrija nafte, d.d. na Redovnoj glavnoj skupštini potrebnom većinom glasova donesene su odluke o raspodjeli dobiti INA, d.d. za 2014. te prijenosu ostalih rezervi na zadržanu dobit, kao i razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2014. Također, donesena je odluka o isplati dividende u iznosu od 15 kuna po dionici. Izglasane su dopune djelatnosti kompanije, izmjene i dopune Statuta, kao i potpuni tekst Statuta te je donesena odluka o izboru revizora za tekuću godinu. Dioničarima je na Skupštini prezentirano financijsko izvješće za 2014. uz izvješće neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2014. Obraćajući se ovom prilikom, predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott, izjavio je „U posljednjih nekoliko godina pretvorili smo Inu u financijski stabilnu kompaniju, vodećeg investitora i izvoznika. Stvorili smo vrijednost za naše dioničare što je vidljivo i iz današnje odluke o isplati dividende u iznosu od 150 milijuna kuna. U 2014. INA je ostvarila značajne investicije vrijedne 1,7 milijardi kuna, reinvestirajući dvije trećine svoje EBITDA.I u 2015., usprkos izazovnom okruženju, planiramo zadržati razinu ulaganja i ulogu vodećeg investitora u zemlji.“