Dobit iz poslovanja te neto dobit INA Grupe u prvih devet mjeseci 2014. iznosile su 1.042 milijuna kuna i 583 milijuna kuna, što je 45% i 51% više u usporedbi s 2013. godinom. Dobit iz poslovanja i neto dobit su povećane usprkos nepovoljnom vanjskom okruženju segmenta Rafinerije i Marketing i regulatornom opterećenju segmenta Istraživanje i proizvodnja, kažu u Ini. EBITDA je dosegla 2,39 milijarde kuna u prvih devet mjeseci, a operativni novčani tijek dosegao je razinu od 2,0 milijarde kuna. Financijski položaj kompanije ponovno je poboljšan s neto zaduženošću koja se smanjila na iznos od 4,0 milijarde kuna, što je 30% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok se omjer duga i kapitala smanjio na 22,3%. 
U istom razdoblju INA je povećala kapitalna ulaganja za 7% na razinu od gotovo 1,1 milijarde kuna. Većina ulaganja ostvarena je u Hrvatskoj, uglavnom u istraživanju i proizvodnji. Usprkos tome, stroga kontrola troškova i daljnja optimizacija Ininih aktivnosti bit će potrebne i u narednom periodu, kako bi se osiguralo održivo poslovanje i daljnje stvaranje vrijednosti za sve dionike. 
Komentirajući rezultate za prvih devet mjeseci, Inin predsjednik Uprave g. Zoltán Áldott je rekao kako je kompanija ostvarila značajno višu dobit iz poslovanja i neto dobit u prvih devet mjeseci 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine unatoč nepovoljnim regulatornim promjenama u segmentu Istraživanja i proizvodnje (prisilna prodaja plina, prenošenje opskrbe kućanstava na HEP po reguliranoj cijeni plina, povećanje naknada za eksploataciju), koje su utjecale na rezultate kompanije u spomenutom razdoblju u iznosu od 591 milijun kuna. „Naša usredotočenost na pouzdano, stabilno i učinkovitije poslovanje odražava se kroz povećanje proizvodnje sirove nafte u segmentu Istraživanja i proizvodnje, poboljšanu strukturu prodaje i nižu potrošnju energije u segmentu Rafinerija i marketinga, te daljnju modernizaciju i unaprjeđenje učinkovitosti u segmentu Trgovine na malo. Glavni cilj menadžmenta je provoditi najprimjereniju razvojnu strategiju za Inu osiguravajući visok rast, pri čemu istraživanje i proizvodnja predstavljaju ključni pokretač, kako domaćih, tako i međunarodnih aktivnosti. U skladu s tim, ulaganja smo povećali za 7%, na gotovo 1,1 milijardu kuna, od čega je većina uložena u Hrvatskoj“, zaključio je Áldott.