U prva tri mjeseca 2015. neto dobit Ina grupe iznosila je tek 50 milijuna kuna, što je 79% lošije nego lani. Kompanija je u promatranom razdoblju uložila 236 milijuna kuna, od čega je 189 milijuna uloženo u Hrvatskoj, a 47 milijuna u inozemstvu. Na operativne rezultate kompanije značajno je utjecala prepolovljena cijena Brent nafte, kao i nepovoljne regulatorne mjere; smanjenje regulirane cijene plina i udvostručenje naknade za eksploataciju negativno su utjecali na rezultate u iznosu od 134 milijuna kuna u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Unatoč tome, financijski položaj kompanije ostao je snažan uz daljnje smanjenje neto duga za 10% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. godine. Segment djelatnosti istraživanje i proizvodnja nafte i plina zabilježio je porast od 6% u proizvodnji ugljikovodika, podržan posebno snažnim povećanjem domaće proizvodnje sirove nafte od 20% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. uslijed intenzivnih remontnih radova i optimizacije proizvodnih aktivnosti. EBITDA Segmenta iznosi 870 milijuna kuna, dok je ukupan rezultat bio pod negativnim utjecajem smanjenih cijena sirove nafte i nepovoljnih regulatornih odluka; stopa naknade za eksploataciju porasla je s 5% na 10%, počevši od 26. ožujka, dok je regulirana cijena prirodnog plina za kućanstva smanjena s 2, 2 kn/m3 na 1,7 kn/m3 od travnja 2014. godine, što je rezultiralo znatno nižom prosječnom realiziranom cijenom ugljikovodika. Dodatno smanjenje na 1,6 kn/m3 je na snazi, ali će ono imati negativan učinak na rezultat drugog tromjesečja 2015. nadalje. Kapitalna ulaganja u istraživanja i proizvodnju iznosila su 148 milijuna kuna; u Hrvatskoj je uloženo 106 milijuna kuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 42 milijuna kuna. Poslovanje djelatnosti trgovina na malo poboljšano je, djelomično zbog zaustavljanja pada prodaje i poboljšanih marži. Ukupne prodajne količine iznosile su 197 kt, bilježeći porast od 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ulaganja Segmenta djelatnosti trgovina na malo dosegnula su 11 milijuna kuna. Sektor djelatnosti rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) zabilježio je gubitak od 53 milijuna kuna, što predstavlja poboljšanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poboljšanje je rezultat unaprijeđene operativne učinkovitosti u maloprodajnom poslovanju, kao i poboljšane strukture prodaje u kombinaciji s učincima niže cijene sirove nafte, a čime je smanjen i trošak vlastite potrošnje i gubitaka. Kapitalna ulaganja Segmenta djelatnosti rafinerije i marketing u prvom tromjesečju 2015. iznosila su 27 milijuna kuna.