Čak 15.000 inženjera, okupljenih u četiri strukovne komore, danas je zatražilo od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da iz procedure povuče prijedloge Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, jer će imati iznimno štetne posljedice za sigurnost gradnje. 

Lošije a ne bolje

Zakoni bi uskoro trebali krenuti u drugo čitanje u Saboru, a njima se predviđa smanjenje potrebnih stručnih uvjeta za pristup profesiji ovlaštenih inženjera građenja i/ili radova, što bi za posljedicu moglo imati smanjenje sigurnosti gradnje, uz posve izvjesno povećanje troškova, umjesto najavljenog smanjenja. Predložene izmjene srozat će Hrvatsku na Doing Business ljestvici u sektoru graditeljstva, i to u dijelu koji se tiče kvalitete gradnje, jedinom u kojem je u posljednje četiri godine ostvareno značajno poboljšanje. Ministarstvo je propustilo obrazložiti i navesti jasno razrađene ciljeve izmjena Zakona, jer bi normativni cilj svakog zakona i njegove buduće izmjene/dopune trebao biti popravak stanja na bolje, a ne obratno, upozoravaju komore, upozoravaju komore.

Oduzimanje statusa inženjerima

Predložene zakonske izmjene predviđaju oduzimanje stečenog statusa ovlaštenim inženjerima, a gradilišta svih budućih škola, vrtića, stambenih zgrada, cesta, mostova ili zračnih luka u zemlji moći će voditi prvostupnici inženjeri građevine koji imaju tek dvije godine radnog iskustva. U provedenoj anketi je 9 od 10 anketiranih članova Komora (ovlaštenih voditelja građenja i/ili radova) dalo podršku nastojanjima da se stečeni status zadrži, dok je 2.000 ovlaštenih inženjerki/ra potpisalo peticiju s istim zahtjevom.

U proceduri donošenja spomenutih prijedloga zakona Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, propustilo je valjano obrazložiti motive za izmjene zakona te je izbjegavalo dijalog i savjetovanje sa stručnom javnosti, istovremeno iznijevši cijeli niz netočnih argumenata i podataka kojima pokušava opravdati izmjene regulative. Dapače, predložene zakonske izmjene je uoči prvog čitanja odbio prihvatiti i matični saborski Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Veći trošak

Loših poteza već je bilo. Prošlogodišnjim izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje proširena je obveza za javne naručitelje da angažiraju voditelje projekta za investicije koje vode čak i u pripremnoj fazi projekta, a dodatno se povećao i broj projekata za koje ih se mora obavezno angažirati. Ako uzmemo u obzir da se vrijednost usluge voditelja projekta plaća od 1 do 2 posto od ukupne vrijednosti investicije, jasno je da se radi o dodatnim opterećenjima na javne investitore koja se mjere u iznosima više desetaka milijuna kuna na godišnjoj razini, upozoravaju HKIS, HKA, HKIG i HKIE.