Institut Ruđer Bošković  očitovao se povodom članka objavljenog u današnjem Večernjem listu i navodi da su u opremi članka i tekstu navedene brojne površne i polovične informacije koje mogu dovesti do dezinformiranosti javnosti i panike. 
"Opremom članka posebno se pogrešno javnosti sugerira zaključak kako se radi o situaciji koja ugrožava njihovu sigurnost i zdravlje, što nije istina te je Institut Ruđer Bošković dužan reagirati i ovim putem demantirati insinuacije kako se radi o povredi sigurnosti građana ili zagađenju okoliša što potvrđuje primjer izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je uz priopćenje dostavljeno medijima. IRB ima i mora imati skladište radioaktivnog otpada na kojem će privremeno skladištiti otpad koji nastaje iz znanstvenih istraživanja, jednako kao što ga imaju i moraju imati bolnice. IRB za sve navedene poslove ima važeće potrebne dozvole: lokacijsku, građevinsku i uporabnu. Potpuno je neistinita tvrdnja da je otpad bez nadzora i nezaštićen", navodi se u priopćenju. Napominju da IRB ima strogi sustav nadzora kamera kao i protuprovalnu zaštitu u skladu s međunarodnim standardima koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koji je 24 sata dnevno pod nadzorom 2 neovisne institucije. Također, sustav sigurnosti dodatno je nadograđivan posljednjih nekoliko godina i u njega je uložila američka vlada u okviru tzv. programa ''second line of defence'' u sklopu kojeg SAD ulaže u nadogradnju i unapređenje sigurnosnih sustava, nadzora i infrastrukture objekata u zemljama diljem svijeta u kojima postoje izvori zračenja. Naglašavamo da IRB otpad zbrinjava u skladu sa strogim preporukama i regulativama IAEA-e te da se o svakom preuzimanju radioaktivnih izvora pismeno obavještava Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Svako preuzimanje radioaktivnih izvora zračenja IRB obavlja u skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13) i pratećim pravilnicima te u skladu s rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, od 30. rujna 1997. godine prema kojima IRB ispunjava sve propisane tehničke i sigurnosne uvjete (odnosno u pogledu prostorija, kadra, tehničke opremljenosti i zaštite na radu) za privremeno skladištenje otpada. Također, IAEA i DZRNS u provodili redovne inspekcije na IRB-u tijekom kojih nisu utvrđene nikakve opasnosti po sigurnost djelatnika IRB-a niti građana. 
Iz IRB-a napominju da je neistinita tvrdnja da je došlo do kontaminacije okoliša. "IRB redovito obavlja mjerenja visine ionizirajućeg zračenja u skladu s propisanom pripadajućom zakonskom regulativom. Privremeno skladište IRB-a ograđeno je ogradom i sva mjerenja radioaktivnosti izvan ograde oko skladišta nikad nisu bila veća od prirodnih razina zračenja. Stoga su površno iznesene i tvrdnje da je nađena povišena razina zračenja u skladištu. Naime, razine u privremenom skladištu povišene su isto kao što su povišene razine zračenja u bilo kojoj prostoriji s rendgenom tokom njegovog korištenja. 

Također, IRB redovito kontrolira dozimetrijski i zdravstveno sve djelatnike koji rade ili na bilo koji način dolaze u kontakt s izvorima zračenja i nikada nije utvrđena opasnost po njihovo zdravlje i sigurnost. Pored toga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo dva puta godišnje provodi neovisnu kontrolu uzoraka iz otpadnih voda i u njima nikad nije pronađeno ništa što bi predstavljalo opasnost za zdravlje i okoliš. U slučaju otpada na IRB-u riječ je isključivo o nisko i srednjeradioaktivnom otpadu odnosno u značajnom broju slučajeva o kratkoživućem radioaktivnom otpadu koji se može skladištiti dok mu aktivnost ne opadne toliko nisko da se može kontrolirano ispuštati u okoliš ili odlagati kao običan otpad. Ponovno ističemo da IRB sav otpad zbrinjava u skladu sa strogim preporukama i regulativama IAEA-e", stoji u priopćenju
U slučaju otpada koji se navodi u tekstu Večernjeg lista riječ je o uranu 238, odnosno prirodnom uranu,navodi se u priopćenju IRB-a, što znači da je opasan kao i bilo koji teški metal. 

Nije točna tvrdnja o podrijetlu urana 230 u kojoj se navodi da je stigao iz Kutine. Riječ je materijalu koji je nastao kao nusproizvod znanstvenih istraživanja u razdoblju od 1964. – 1971. godine i koji se od tada privremeno čuva u skladištu IRB-a i koji čeka premještaj u Centralno državno skladište za koje je Republika Hrvatska bila dužna prema EU regulativi pronaći rješenje do kojeg je i došla te se navedeni uran i sav sadržaj skladišta na IRB-u u tu svrhu prepakirao pod nadzorom i kontrolom američke vlade kako bi bio premješten u Centralno državno skladište, te IRB vjeruje kako će napokon Centar biti licenciran. Nastavno na sve navedeno IRB izražava žaljenje što uredništvo Večernjeg lista nije pri pisanju spornog teksta kontaktiralo i Institut Ruđer Bošković u potrazi za svim potrebnim informacijama. 

Također, Institut Ruđer Bošković izražava žaljenje što se opremom članka i fotografijama koje su nastale uslijed kontroliranog prepakiravanja materijala za njegovo premještanje u centralno skladište koristi kako bi se poduprijele površne i pojedine neistinite izjave u tekstu. IRB podržava nastojanja Vlade RH i svih državnih institucija u smjeru trajnog rješenja i premještanju svog nuklearnog otpada iz centra grada u Centralno skladište, i tu je IRB bio, jest i bit će maksimalno kooperativan. Bez obzira što je riječ o kontroliranom skladištu to je napominjemo privremeno skladište koje IRB treba imati kao što ga imaju sve bolnice, ali samo kako bi se s IRB-a premjestio na Centralno državno skladište. 

U tom smislu IRB apelira na sve odgovorne državne institucije da se napokon riješi sva potrebna dokumentacija i licence za Centralno državno skladište, koje je prema regulativi EU već odavno trebalo biti riješeno, zaključuje se u priopćenju IRB-a.