Novi list dobio je od Ministarstva uprave odgovor na pitanje bi li eventualni lokalni referenduom o HEP-ovoj gradnji Plomina C, za koji se zadnjih tjedana zalaže IDS, bio legalan ili ne. To je ministarstvo odgovorilo da lokalna samouprava ne može raspisivati referendume savjetodavnog karaktera, nego samo obvezujuće referendume. Kako planiranje energetskog razvoja nije posao lokalne samouprave, kažu u ministarstvu, ona o njemu ne može ni odlučivati na referendumu. Drugim riječima, ako predstavničko tijelo građana, u ovom slučaju Županijska skupština, nije ovlaštena odlučivati o pitanju o kojem se traži raspisivanje referenduma, a to je u ovom slučaju tako, tada predstavničko tijelo nije ovlašteno ni donijeti odluku o raspisivanju referenduma po tom pitanju.