Uprava društva Dalekovod d.d. je nakon prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem, Sindikalnim povjerenikom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, dostavila 28. ožujka 2013. godine Program zbrinjavanja viška radnika Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, izvijestila je Hina koristeći servis OTS-a. Program zbrinjavanja viška radnika bit će obuhvaćeno 63 radnika u društvu Dalekovod d.d. Tijekom izrade Programa vodilo se računa o rasporedu radnika na druge poslove i odjele ili unutar Dalekovod grupe u okviru njihove stručne spreme. Programom zbrinjavanja radnici koji imaju najmanje dvije godine neprekidnog staža u Dalekovodu ostvaruju pravo na otpremninu u skladu s odredbama Pravilnika o radu te odredbama Kolektivnog ugovora društva Dalekovod d.d. u iznosu jedne polovine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.