Nuklearna elektrana Krško  je u kolovozu 2012. proizvela 524 939,2 MW h bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 495 142 MW h neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,03 % iznad planirane (495 000 MW h). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 96,73-postotni, priopćeno je iz nuklearne elektrane. Kako se navodi, elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3,3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-4/2012-4 od 13. 8. 2012.). Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 0,306 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 30,8 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0027 %, a godišnje 0,0906 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,7 % i 2,83 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.