Nuklearna elektrana Krško je u lipnju 2012. proizvela 518 678,10 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 494 227,70 MWh neto električne energije. Kako je priopćeno iz elektrane, u tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,91 % iznad planirane (485 000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 99,78-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.  U lipnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u lipnju iznosio 0,30 %, a ukupni godišnji udio do kraja lipnja 30,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00465 %, a godišnje 0,0849 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u lipnju iznosio je 0,25 % i 1,90 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.