Nuklearna elektrana Krško je u travnju 2012. proizvela 224 400,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 212 574,1 MW h neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,27 % iznad planirane (212 000 MW h). Faktor raspoloživosti bio je 43,62-postotni, a faktor iskorištenja 42,91-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. Kako se navodi u priopćenju, u travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,9 ºC, a najviše za 3,1 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-2/2012-6 od 17. 2. 2012.). Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 1,11 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 28,5 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00479 %, a godišnje 0,00693 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u travnju iznosio je 0,37 % i 1,15 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.