Nuklearna elektrana Krško  je u rujnu 2013. proizvela 519892,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, tj. 492722,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,59 % iznad planirane (485000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 99,5-postotni, a elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija te su svi sigurnosni sistemi bili operabilni. U rujnu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u rujnu iznosio 9,69 %, a ukupni godišnji udio do kraja rujna 22,55 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000562 %, a godišnje 0,0094 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u rujnu iznosio je 0,16 % i 2,47 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 13 paketa (2,704 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.