Janaf je na Zagrebačkoj burzi objavio prijedlog odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2011. godinu. Uprava i Nadzorni odbor Janafa su 23. svibnja donijeli odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2011., kojom su ukupno ostvarenu dobit umanjili za iznos unesen u zakonske pričuve, te 50 posto tako utvrđene dobiti, i to u iznosu od 29.134.997,67 kuna, rasporedili u ostale pričuve. 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se za potrebe rasporeda preostalih 50% lanjske dobiti u iznosu od 29.134.997,66 kuna iz primjene isključi odredba članka 17. stavka 5. Statuta društva, te da se čitav iznos preostale dobiti za 2011. rasporedi u prenesenu dobit. Prema prijdelogu, ta odluka odnosi se samo na raspored ostatka dobiti za prošlu godinu. U obrazloženju piše da je u 2011. ostvarena neto dobit, u iznosu od 61,3 milijuna kuna. Od iskazanog iznosa dobiti, Nadzorni odbor i Uprava rasporedili su u zakonske pričuve 3,1 milijun kuna i u ostale pričuve 29,1 milijun kuna. Glavnoj skupštini je predloženo da se 50% preostale dobiti za raspodjelu zadrži u društvu, odnosno da se rasporedi u prenesenu dobit. Kako se dalje pojašnjava, društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu. 
Značajna novčana sredstva uložena su u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Sisak i na terminalu Omišalj. Dva spremnika u Sisku su završena, a u tijeku je izgradnja još tri spremnika u Sisku i tri spremnika u Omišlju. Za dovršetak izgradnje spomenutih spremnika potrebno je osigurati dodatna novčana sredstva u iznosu od oko 190 milijuna kuna koliko iznose ugovoreni, a neizvršeni radovi na dan 31. prosinca 2011. Na terminalu Žitnjak u tijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija terminala za koju su preuzete ugovorne obveze u iznosu od oko 83,8 milijuna kuna. Za ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, preuzete su ugovorne obveze u iznosu od oko 72 milijuna kuna. Tijekom 2011. godine u investicije je uloženo 272,6 milijuna kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2011. iznosi 346,1 milijun kuna. Uz to, napominje se da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2011. iznosi 473,6 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju je potrebno osigurati dodatna novčana sredstva. Uvažavajući potrebu osiguranja novčanih sredstava, prije svega za preuzete ugovorne obveze vezane uz ulaganja u imovinu, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se ostvarena dobit za 2011. zadrži u društvu, odnosno da se reinvestira, stoji u obrazloženju, piše SEEbiz.