Redovna Glavna skupština Jadranskog naftovoda (JANAF-a) održava se 20. srpnja u 12 sati u prostorijama tvrtke u Zagrebu (Miramarska cesta 24). JANAF stoga poziva dioničare da sudjeluju u radu te skupštine i koriste se pravom glasa. 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je najkasnije šest dana prije njenog održavanja, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njenog održavanja, javlja JANAF

Dioničarima bi, kako je predloženo skupštini, trebalo biti isplaćeno 75,9 milijuna kuna iz prošlogodišnje JANAF-ove dobiti. Dividenda bi tako trebala iznositi 75,36 kuna po dionici.