JANAF je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da je 28.8.2015. godine održana Redovna Glavna skupština tvrtke, na kojoj su bili nazočni dioničari koji raspolažu s 917.644 dionicom, odnosno 91,07 % temeljnog kapitala. Između ostaloga, pri tome je odlučeno da se dio dobiti tvrtke za 2014. godinu u ukupnom iznosu 57,44 mil. kuna dioničarima. Tako će dividenda iznositi 57 kuna po dionici, a pravo na dividendu imaju dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 4.9.2015. upisani u Registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i bit će isplaćena 11.9.2015. godine.