JANAF d.d., Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavio je danas poslovne rezultate za prvih devet mjeseci ove godine. Društvo je ostvarilo ukupne prihode od 565 mil. kuna koji su veći za 5,3% u odnosu na plan te je time nastavljeno uspješno poslovanje. U tom razdoblju JANAF je ostvario je bruto dobit u iznosu od gotovo 240 mil. kuna, dok neto dobit iznosi 196,4 mil. kuna. 

Prihodi od temeljne djelatnosti, transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 555,3 mil. kuna i veći su za 5% od planiranih. U poslovanju s inozemnim kupcima ostvareno je 62% prihoda iz temeljne djelatnosti, što i nadalje potvrđuje izvoznu orijentiranost kompanije. Na domaćem tržištu ostvareno je 211,1 mil. kuna prihoda od temeljne djelatnosti, što je za 9,4% više od planiranog. Financijski pokazatelji Društva iskazuju iznadprosječne vrijednosti – stopa EBITDA 70,85%, koeficijent ekonomičnosti 1,72 te koeficijent tekuće likvidnosti 17,87. Društvo je u promatranom razdoblju investiralo gotovo 87 mil. kuna u spremnički prostor, sustave nadzora, upravljanja, sigurnosti i zaštite te poslovnu informatiku. 

Pozitivni poslovni rezultati proizašli iz poslovnih odluka koje je ova Uprava donijela pridonijeli su financijskom osnaživanju JANAF-a. Promišljenim i stručnim pristupom Uprave poslovnoj politici, nadvladani su rizici kojima smo bili izloženi te kontinuirano usmjeravamo JANAF prema daljnjem rastu, a na zadovoljstvo naših vlasnika, zaposlenika te ostalih dionika. Ovakvi rezultati zalog su budućnosti ove, strateški važne za Republiku Hrvatsku, energetske kompanije, pred kojom je dovršenje dugoročne niskougljične razvojne strategije sa smjernicama za diverzifikaciju poslovanja prema zelenoj ekonomiji“, rekao je predsjednik Uprave mr.sc. Stjepan Adanić