Prema ' Financijskim izvještajima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine' koje je objavio JANAF, može se zaključiti da su, unatoč smanjenom prijevozu nafte i to za čak 28,1%, u prvih šest mjeseci 2012. prihodi i dobit tvrtke značajno povećani.
Naime, kako se ističe u 'Izvještajima', prevezeno je ukupno 2,1 mil. t nafte, što je za 28,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2011. godine i za 29,3% manje nego što je bilo planirano. U skladu s time, prihodi od prijevoza nafte smanjeni su za 9,5% u odnosu na 2011. godinu, odnosno za 15,4% u odnosu na plan. Pri tome se naglašava da je smanjenje količina prevezene nafte uzrokovano većim udjelom prevezenih količina za inozemne kupce i porastom tečaja dolara za 11,3%. Zbog takvog smanjenja prihoda od prijevoza nafte, manji su i prihodi od temeljne djelatnosti tvrtke (što još uključuje skladištenje nafte i naftnih derivata) i to za 5,6% u odnosu na 2011. godinu i za 9% u odnosu na plan te iznose 178,0 mil. kuna.
Unatoč tome, ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2012. godine iznose 216,7 mil. kuna, što je za 8,9% veće u odnosu na isto razdoblje 2011. i za 7,9% u odnosu na plan, što se objašnjava ostvarenjem ostalih poslovnih i financijskih prihoda. Ipak, ukupni rashodi istodobno su iznosili 171,4 mil. kuna, što znači da su povećani za 7,9% u odnosu na one iz 2011. godine i za 1,2% u odnosu na plan.
Zbog povećanog prihoda iskazana je bruto dobit od 45,3 mil. kuna, što je za 12,9% veće od dobiti u istom razdoblju 2011. godine i za 43,7% veće od plana. Istodobno je iskazana neto dobit od 36,3 mil. kuna.
Uz sve to, u prvoj polovici 2012. godine vrijednost fakturiranih ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosila su 109,9 mil. kuna, dok su istodobno ugovorena ulaganja u ukupnom iznosu od 66,2 mil. kuna. Ta se ulaganja ponajviše odnose na gradnju tri spremnika za naftu na Terminalu Omišalj i tri na Terminalu Sisak, što je započelo u 2010. i 2011. godini. Ukupna vrijednost tih ulaganja iznosi 274,1 mil. kuna, dok je ugovoreni rok dovršetka radova 2012. u Sisku, odnosno 2013. u Omišlju. Isto tako, dio ulaganja u prvom polugodištu 2011. godine odnosi se i na rekonstrukciju i dogradnju Terminala Žitnjak u Zagrebu i to u rekonstrukciju postojećih spremnika, pretakališta za vagone, autopunilišta i radove na infrastrukturnim objektima, pri čemu je ukupan iznos tih ulaganja 101,3 mil. kuna.