Japanska vlada u petak je prihvatila novu energetsku strategiju koja je kontradiktorna prethodnim najavama da se odustaje od nuklearne energije i okreće obnovljivoj energiji. Riječ je o prvoj izmjeni energetskog plana nakon nuklearne katastrofe u NE Fukushima 2011. U novom dokumentu nuklearna energija definira se kao "važan izvor bazne energije", koji je jeftin, čist i stabilan, dok god je osigurana visoka razina sigurnosti, piše SeeNews. Kao drugi izvori bazne energije navode se hidroenergija i ugljen, a kada je riječ o ciljevima za "čistu" energiju, navodi se da će OIE činiti 13,5% udjela u potrošnji energije od 2020. odnosno 20% do 2030. U fiskalnoj godini 2012/2013. OIE su činili 10% u ukupnom energetskom miksu te zemlje.