Japanska vlada je pokrenula javnu raspravu o planovima za osnivanje državne regulatorne nuklearne agencije. I vlada i opozicija predlažu da se razdvoji Agencija za nuklearnu i industrijsku sigurnost (NISA) od Ministarstva gospodarstva, trgovine i industrije. Međutim, vlada želi da nova agencija bude pod Ministarstvom za okoliš, dok opozicija traži da ona bude neovisna i samostalna, javlja britanski portal 'Silobreaker'.