Nakon nuklearne nesreće u NE Fukushima 1 početkom ožujka 2011. godine i zatvaranja nuklearnih elektrana, Japan je povećao ukupnu potrošnju nafte, ugljena i prirodnog plina za 21% u odnosu na 2011, kako bi nadoknadio nedostajuću električnu energiju. Najviše je porasla potrošnja plina i to za 15% u odnosu na 2011. godinu. Japan je iz nuklearnih elektrana osiguravao 30% potreba za električnom energijom, a sada od nekadašnjih oko 50 reaktora rade samo 2, dok drugi i dalje čekaju dozvolu da počnu s radom, javlja novinska agencija UPI.
Istodobno su mornari s američkog nuklearnog nosača aviona 'USS Ronald Reagan' tužili japansku energetsku tvrtku TEPCO koja je vlasnik NE Fukushima 1. Mornari traže ukupno 2 mlrd. dolara naknade za zdravstvene posljedice koje su povezane s njihovim sudjelovanjem u spasilačkoj misiji. Brod je poslužio kao logističko uporište japanskoj Obalnoj straži i Pomorskim samoobrambenim snagama na uklanjanju posljedica potresa i tsunamija, a zabilježena je veća ozračenost tri posade helikoptera i manja ozračenost broda, koji je u prvo vrijeme bio usidren u moru ispred Fukushime. Mornari tvrde da je TEPCO dao pogrešne informacije američkim dužnosnicima o razini radijacije, umanjujući razmjere moguće opasnosti, javlja ruski portal 'Voice of Russia'.