Japanska Vlada odlučila je da pokrene proces izrade studije izvodljivosti za projekat izgradnje bloka sedam u Termoelektrani „Tuzla“, snage 450 MW, priopćeno je iz Ambasade Japana u BiH. Studiju, koju je predložila kompanija Hitachi, pripremit će Japanska agencija za međunarodnu suradnju da bi utvrdila mogućnost financiranja projekta u okviru tzv. PSIF sheme. Planirano je da za izgradnju bloka sedam u Termoelektrani „Tuzla“ budu primijenjene najmodernije tehnologije da bi bili zadovoljeni striktni EU standardi u području zaštite okoliša. Japanske kompanije Hitachi i konzorcij koji predvodi Toshiba našle su se na listi kvalificiranih ponuditelja na tenderu koji je trenutno u toku. Početak izgradnje bloka 7 planiran je u 2014., a početak proizvodnje je u 2019.