Građane Federacije BiH obradovat će snižena cijena plina od početka godine. Uprava kompanije BH-Gas donijela je odluku kojom će od Nove godine cijena plina biti snižena sa 640 KM na 600 KM za 1000 prostornih metara prirodnog plina. 
U skladu sa zakonskom regulativom, Nadzorni odbor BH-Gasa je potvrdio prijedlog, a nakon zajedničkog sastanka, BH-Gas je uputio prijedlog Vladi Federacije da snizi cijenu plina prema distributivnim kompanijama sa 640 KM na 600 KM za 1000 m3 prirodnog plina, dok će cijena plina za industrijske proizvođače u BiH od 1. siječnja 2016. godine biti snižena za oko 14%. Kako je potvrđeno u JP Elektroprivreda BiH, cijena električne energije će biti umanjena od 1. siječnja, ali za kupce na 10 kV naponu, kupce iz kategorije javne rasvjete, kao i za mala poduzeća i komercijalne kupce.
 "Elektroprivreda BiH je donijela odluke o cijenama električne energije koje će od 1. 1. 2016. godine biti niže u odnosu na postojeće, za kategorije 'Kupci' na 10 kV naponu 1,5 posto i kupce kategorije 'Javna rasvjeta' za 7%. Smanjenja cijena za kućanstva neće biti, ali za sada nema odluke ni o povećanju, piše Večernjak.