Kako je izvijestio portal 'Banka.hr', DIV Grupa u Kninu otvara novi pogon za proizvodnju vijčanih proizvoda vrijedan 35 mil. eura, u kojem će zaposliti 400 djelatnika. Uz to, očekuje se da će neizravno otvoriti još 350 novih radnih mjesta u dobavi, nabavi i logistici. Istodobno će se ukupni kapaciteti kninske tvornice vijaka povećati na više od 200 000 t gotovih proizvoda. Kako se ističe, DIV Grupa se na to ulaganje odlučila zbog povećanja narudžbi i potreba za vijčanom robom u Europi. Gradnja je započela 2010. godine, a novi objekt, osim proizvodnih pogona, obuhvaća i dvije nove poslovne zgrade, visokoregalno skladište i novi energetski sustav s trafostanicom i rasklopištem. Pri tome će se na ukupnoj površini 22 000 m2 odvijati kompletna proizvodnja vijaka, od pripreme do završne obrade. Instalirane su 23 linije za proizvodnju vijčane robe, 14 linija za valjanje navoja, tri linije za toplinsku obradu vijčanog materijala pojedinačnog kapaciteta 3 t/h, dvije linije galvanskog cinčanja kapaciteta pojedinačnog kapaciteta 5 t/h i nova pakirnica vijčanog materijala uz osiguranu transportnu komunikaciju vlakom.