Geološka uprava SAD-a (USGS) procijenila je da u svijetu izvan SAD-a postoji najmanje 665 mlrd. bbl neotkrivenih rezervi nafte, te 16 mlrd. bbl plinskog kondenzata i 42,8 bil. m3 plina. U procjenu nisu uključene rezerve nafte i plina u SAD-u ni nekonvencionalni izvori i tzv. naftni pijesci, javlja novinska agencija UPI .