Studija utjecaja na okoliš buduće NE Akkuyu predana je na ocjenu turskom Ministarstvu za okoliš i planiranje. To je važan korak u realizaciji projekta gradnje prve turske nuklearne elektrane, u pokrajini Mersin na obali Sredozemnog mora. Prema ugovoru, elektranu će graditi ruske tvrtke, javlja turski dnevnik 'Today's Zaman'.