Partneri u Sjevernom moru: norveška naftna i plinska tvrtka Statoil, austrijska naftna i plinska tvrtka OMV i francuska energetska tvrtka GdF SUEZ pokrenuli su proizvodnju nafte i plina na novoj platformi na koncesiji Gudrun. Platforma je u norveškim vodama Sjevernog mora, a Statoil je s 51% udjela operator, dok GdF SUEZ ima 25%, a OMV 24% vlasništva u projektu. Odluka da se pristupi komercijalnom razvoju polja donesena je 2010, a početak proizvodnje u 2014. godini teče po predviđenom planu i s troškovima nižim od procijenjenih. Ležište se nalazi na dubini 4200 - 4700 m, a platforma će proizvoditi naftu i plina iz sedam bušotina. OMV procjenjuje se da će kao partner s tog polja dobivati 35 - 45 mil. bbl ekvivalenta nafte, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia' .