Hrvatska energetska regulatorna agencija obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike elektroenergetske mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje. Javna rasprava se održava 30. prosinca 2020. - 13. siječnja 2021. godine.

Naime, u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 22/2013, 120/2015, 68/2018 i 52/2019) operator elektroprijenosnog sustava (tj. HOPS) svake godine do 30. rujna godine koja prethodi planu podnosi HERA-i na odobrenje desetogodišnji plan razvoja elektroprijenosnog sustava. Taj plan treba biti usklađen sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja, Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije i desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže, zahtjevima za priključenje građevina korisnika mreže na prijenosnu mrežu te planovima razvoja susjednih prijenosnih mreža. Potom HERA o tom planu treba provesti savjetovanje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže u javnoj raspravi koja traje 15 dana. Rezultati savjetodavnog postupka zatim se objavljuju na HERA-inim internetskim stranicama.

Tako je 9. - 23. listopada 2020. godine HERA već provela javnu raspravu za dostavljeni Desetogodišnji plan, no HOPS je u međuvremenu dostavio njegovu novu inačicu. Razlika je u tome što je u novom Planu dodano novo poglavlje 6., u kojem se opisuju nužna ulaganja u prijenosu mrežu radi provedbe energetske tranzicije i digitalizacije, pri čemu se većina takvih investicija prvi put navodi u desetogodišnjim planovima razvoja prijenosne mreže. Zbog toga HERA smatra da treba ponovno organizirati javnu raspravu za takav, dorađeni Desetogodišnji plan. Primjedbe se tako na predviđenom obrascu mogu dostaviti HERA-i najkasnije do 13. siječnja 2021. godine.