Djelatnici Posredničkog tijela Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) održali su edukativnu radionicu za predstavnike Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) kojem je iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka (NPOO) dodijeljeno više od 1,6 milijardi kuna za revitalizaciju, izgradnju, digitalizaciju i modernizaciju hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Sredstva iz NPOO-a HOPS je osigurao temeljem izravnog poziva koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo u srpnju. 

Važna uloga Provedbenog tijela u NPOO dodijeljena je FZOEU-u koji je zadužen za odabir i praćenje provedbe samog projekta čiji se završetak očekuje tijekom 2026. godine. 

"Cilj radionice bio je upoznati predstavnike HOPS-a s provedbom projekta te im vježbama i primjerima pomoći u realizaciji kako bi se izbjegle nepravilnosti i pogreške koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Prolazilo se kroz prve korake nakon potpisivanja ugovora, kroz predloške za provođenje nabava, plan nabave, plan zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) te Ex -Ante i Ex-post provjere nabava. Korisnika se vodilo i kroz financijsko planiranje i pravdanje izdataka, izvješćivanje i praćenje troškova, računovodstveno vođenje projekta, transparentno pravdanje troškova, proceduru oko isplate predujma te zahtjeva za isplatama, kao i mogućnostima eventualne izmjene ugovora. Spomenute su i ostale obveze i rizici u provedbi te važnost pravilne pohrane dokumentacije, pravila vidljivosti i provjere. Polaznici radionice aktivno su sudjelovali i iskazali interes za suradnju u otklanjanju potencijalnih nejasnoća i nepravilnosti", izvijestio je FZOEU.

 

Novi prijenosni kapaciteti 

Inače, projekt predviđa ubrzanje razvoja mreže tako da se postojeći sustav prijenosa električne energije zbog povećanja kapaciteta prijenosa (posebice linije sjever – jug) revitalizira i digitalizira, a paralelno s tim dograde i novi kapaciteti prijenosa. 

Tako će se osigurati nesmetano preuzimanje električne energije u sustav koji će prestati biti usko grlo, što će osigurati jaču dekarbonizaciju energetike. 

Ulaganjem se planira modernizacija i digitalizacija te proširenje elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske.