Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – rujan 2018. godine ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 2.021,1 milijun kuna, a ukupni konsolidirani rashodi ostvareni su u iznosu od 1.935,3 milijuna kuna. Poslovni prihodi ostvareni u istom obračunskom razdoblju iznose 1.969,4 milijuna kuna, poslovni rashodi u iznosu od 1.901,4 milijuna kuna, a dobit iz poslovnih aktivnosti iznosi 68,1 milijun kuna i veća je za 48,9% u odnosu na ostvareno prethodne godine. Bruto dobit iznosi 85,8 milijuna kuna i veća je za 2,4 posto u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, koji čine 93,6 posto ukupnih prihoda, ostvareni su u iznosu od 1.844,6 milijuna kuna i manji su 4,2 posto u odnosu na ostvareno siječanj – rujan 2017. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 1.093,5 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje je 59,3 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je na tržištu Europske unije (65 posto), i to u Švedsku, Njemačku, Austriju te Češku. Stanje ugovorenih poslova na dan 30. rujna 2018. godine iznosi 3.429,2 milijuna kuna, što je 13 posto više u odnosu na stanje na početku godine, pri čemu je stanje otvorenih obveza na domaćem tržištu devet posto veće, a u izvozu 18 posto više u odnosu na stanje na početku 2018. godine.Procjenjuje se ostvarenje neto dobiti od otprilike 130 milijuna kuna, što je 20 posto više od ostvarenja 2017. godine, a ugovaranje novih poslova u iznosu od 3.040 milijuna kuna (od čega 61 posto u izvozu). Otvorene obveze (knjiga narudžbi) procjenjuje se u iznosu od 3.344 milijuna kuna, što je 10 posto više od stanja na početku godine.