Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 536 milijuna kuna, što je 4,6 posto manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2017. godine. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 576,4 milijuna kuna, što je 1 posto manje od ostvarenog za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine. Udio prihoda od prodaje proizvoda i usluga u poslovnim prihodima iznosi 93%. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 58%. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku, i to u iznosu od 52,2 milijuna kuna ili 16,8 posto ukupnog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te Generatori i motori). Na tržištu Njemačke ostvaren je izvoz u iznosu od 41,6 milijuna kuna ili 13,4 posto ukupno ostvarenog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Metalne konstrukcije). U Austriju je izvezeno roba i usluga u iznosu od 19,8 milijuna kuna, Italiju 18,6 milijuna kuna te BiH 11,5 milijuna kuna.