Napravljena je nova svjetska rang lista za električnu energiju, koju redovito sastavlja Svjetsko vijeće za energiju (WEC). Rang lista mjeri tri osnovna parametra u elektroenergetici: energetsku sigurnost, održivost i pristupačnost energije. Na toj listi Hrvatska je na visokom 27. mjestu među 127 država. Švicarska, Švedska i Danska na prvom su mjestu liste a među prvih deset su također ovim redoslijedom: Britanija, Finska, Francuska, Austrija, Luksemburg, Njemačka i Novi Zeland. 

Od svih bivših republika SFRJ i novih članica EU, Slovenija je zauzela 12. mjesto, na 16. mjestu je Češka, Mađarska je na 19. mjestu, Rumunjska na 26. mjestu a Bugarska je na 41. mjestu, Grčka je na 47. mjestu, a Crna Gora je na 64. mjestu, slijede Srbija na 70 mjestu, Albanija sa 73 i Bosna i Hercegovina na 79. mjestu, objavio je Balkan magazin.