Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je važan podzakonski propis o sigurnosti i ispravnosti nuklearnih postrojenja, što je pojam koji zapravo podrazumijeva svako postrojenje u kojem se na bilo koji način koristi ili skladišti nuklearna energija, osim nuklearnih elektrana. Riječ je o Pravilniku o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (NN 94/2017). Osnova za njegovo donošenje je članak 40., stavak 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/2013 i 39/2015) i njime se utvrđuju učestalost, sadržaj, opseg i način izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja radi osiguravanja sigurnog rada tijekom njihovog radnog vijeka. Kako se ističe, njime utvrđeni opći i posebni uvjeti za povremene sigurnosne preglede primjenjuju će se na sva nuklearna postrojenja osim nuklearnih elektrana, u skladu s definicijom iz ZRNS-a, stupnjevitim pristupom, uzimajući u obzir složenost i specifičnost svakog takvog postrojenja. Naravno, Pravilnik sadržava odredbe odgovarajućih europskih propisa iz tog područja, a stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 28.9.2017. godine.