ACER/CEER je objavio novi izvještaj o cijenama prirodnog plina i električne energije u 2018. U 2018. godine, suprotno 2017. godini, potrošači u segmentu kućanstava iz EU-a u prosjeku su osjetili povećanje cijena i električne energije i plina u odnosu na prethodnu godinu. U segmentu kućanstava prosječna cijena električne energije u EU porasla je za 1,9%, na 20,8 centi/kWh, dok je prosječna cijena plina u EU porasla za 3,5%, na 6,3 eura/kWh. 

Liberalizacija i porast cijene

U industrijskom segmentu cijene električne energije pale su u prosjeku za 2,2% na 10,2 eurocenta/kWh, dok su cijene plina skočile na 2,9 eurocenta/kWh, što je povećanje za 13,4% . Usporedba 2018. i 2008, prve pune godine u kojoj je otvoreno tržište maloprodaje, prosječna cijena električne energije rasla je za 28,2% za kućanstva, a cijene za industrijske potrošače rasle su za 1,4%, stoji u izvještaju ACER-a. 

Kada se usporedi 2018. s 2008. godinom, cijene plina porasle su za 9,1% za kućanstva  ali su se smanjile za 19,0% za industrijske potrošače. Čini se da se udio cijene energije kao robe u ukupnoj cijeni u zadnje vrijeme stabilizirao zadnjih godina i za struju i za plin. Tijekom razdoblja 2015. - 2018. prosječni udio energije EU-a u maloprodajnim cijenama električne energije kretao se oko 37%, a u maloprodajnim cijenama plina oko 50%. Prosječna cijena električne energije za kućanstva u EU 2018. bila je 20,8 eurocenta/kWh, a u Hrvatskoj 13,2 eurocenta/kWh (što je rast 8,2% u odnosu na 2017., odnosno 22,5% u odnosu na 2008.), dok je cijena za industriju u EU bila u prosjeku 10,2 eurocenta/kWh, a u Hrvatskoj 8,2 eurocenta/kWh, što je rast od 10,2% u odnosu na 2017., odnosno rast od 20,3% u odnosu na 2008., što nije zanemarivo.  

Snažan porast cijene plina od 2008. 

Kad je riječ o cijenama plina prosječne europske cijene lani su rasle za 3,5% za kućanstva odnosno 13,4% za industriju, što je rezultat rasta veleprodajne cijene plina. Ako se promatra 2008. u odnosu na 2018. prosječna cijena plina za kućanstva rasla je za 9,1%, ali je za industriju pala za 19%, a cijene su rasle sporije od inflacije. Lani su cijene za kućanstva rasle prvi puta od 2015., a za industriju od 2014. 

Prosjek EU cijene plina za kućanstva je 6,3 eurocenta/kWh, a za industriju 2,9 eurocentra/kWh. Hrvatska kućanstva plaćaju u prosjeku 3,6 eurocenta/kWh, što je treći najjeftiniji plin u EU. Ipak, od 2008. cijena plina za taj segment kupaca je porasla za 32,4% što je najviše u EU. Prosjek cijene plina za industriju u Hrvatskoj nije poznat jer nema podataka. Prisutne su velike razlike pa je tako cijena plina za kućanstva u Švedskoj više nego tri puta veća nego za istu kategoriju potrošača u Rumunjskoj. Sličan odnos je i kod cijene za industriju u odnosu na Švedsku i Latviju.