Kanadska tvrtka Bankers petroleum zainteresirana je za kupovinu albanske nacionalne naftne kompanije Albpetrol, za koju je interes već pokazao i Gazprom, ali i British petroleum. Na listi zainteresiranih je ukupno 14 kompanija. British petroleum je, čini se, u velikoj prednosti pred konkurencijom jer je u istraživanje nafte i razradu naftnih bušotina u Albaniji investirala više od 500 milijuna dolara. 25-godišnji ugovor o koncesiji na naftnim bušotinama između BP-a i Vlade Albanije sklopljen je 2006. godine.