Rumunjska nuklearnoenergetska tvrtka Nuclearelectrica, operator NE Cernavoda, potpisala je ugovor s kanadskom tvrtkom Cameco o kupnji sirovine za nuklearno gorivo. Tako će kanadska tvrtka isporučivati uranov dioksid u prahu, koji služi kao sirovina za proizvodnju nuklearnog goriva koje se proizvodi u tvornici u Pitestiju, nakon što je Nuclearelectrica raskinula ugovor s domaćom tvrtkom  CNU koja je bila tradicionalni dobavljač goriva za elektranu, za što je razlog bilo poskupljenje goriva za 76%.  
Zbog raskida ugovora CNU nije htio isporučiti gorivo za prosinac 2015. godine, zbog čega je Nuclearelectrica pokrenula postupak hitne nabave goriva. No, još u studenom 2015. godine CNU je obavijestio Nuclearelectricu da više ne može isporučivati gorivo po cijeni od 196,4 EUR/kg, kako je bilo ugovoreno 2014, već po novoj cijeni koja je za 76% viša. Nuclearelectrica je odbila kupovati govirvo po novoj cijeni, navodeći kako će to izazvati gubitke. U hitno pokrenutom procesu nabave goriva, uz Cameco, ponovno se prijavio i CNU, ali je kanadska ponuda i nakon svih davanja i dalje mnogo niža i CNU-ove. Iako cijena nije objavljena, smatra se da je ona njegova uobičajena tržišna cijena. Elektrana radi bez prekida zahvaljujući rezervi goriva koju ima od ranije, javlja rumunjski portal 'Nine o' Clock'.