Kineska hidroenergetska korporacija China Three Gorges (CTG) koja, između ostaloga, upravlja i najvećom hidroelektranom na svijetu, HE Tri doline, ponudila je 10,7 mlrd. dolara za preuzimanje portugalske elektroenergetske tvrtke EDP. Ponuda vrijedi za preuzimanje najmanje 50% + jedne dionice EDP-a. Uz to, CTG će se obvezati na podnošenje ponude za kupnju 17% dionica u EDP-ovoj kćerinskoj tvrtki za obnovljive izvore EDP Renováveis. Trenutačno je CTG vlasnik 23,3% udjela u EDP-u, što je na osnovi dogovora s portugalskom vladom za 2,7 mlrd. eura stekao još 2011. godine, izvijestio je američki portal 'Power Engineering International'.