Frankfurter Rundschau piše o tome da zemlje na Balkanu hitno traže investitore, koje pronalaze u Kini, "svejedno radi li se o povoljnim automobilima, obnovljivim energijama ili željezničkim prugama". List piše da su najveće investicije Kineza u energetskom sektoru, jer su proizvodnja struje i mreže svugdje u regiji dosta ostarjele. "Kineske jeftine ponude tu dolaze kao naručene: pri gradnji jedne elektrane na ugljen u Republici Srpskoj kineski koncern Dongfang Electric je dao za 50% povoljniju ponudu nego francuski konkurent Alstom sa svojim poljsko-kanadskim partnerom. Pored toga, Srbija svoju energetsku mrežu modernizira uz pomoć kineske Export-Import-banke. Kad su u pitanju obnovljive energije, Kina je, ispred SAD-a i Njemačke, vodeća na svjetskom tržištu. Slijed sretnih okolnosti: u brdovitim državama Balkana je hidroenergija još nedovoljno iskorištena", prenosi Frankfurter Rundschau.