Kineska naftna tvrtka Sinopec, koja je najveći prerađivač nafte u Aziji, po prvi je puta poslije 2011. godine došla do dobiti u rafinerijskom poslovanju. I druga je velika kineska naftna tvrtka, PetroChina, smanjila gubitke u rafinerijskom poslovanju. Uzrok tome je prelazak na tržišno određivanje cijena naftnih proizvoda. Sinopec je u prva tri mjeseca 2013. godine ostvario 357 mil. dolara operativne dobiti od prerade nafte, dok je 2012. imao oko 1,4 mlrd. dolara gubitaka! Istodobno je PetroChina za gotovo 6 puta smanjila gubitke u rafinerijskom poslovanju. Novi obračun cijena omogućava rafinerijama da svakih 10 dana mijenjaju cijenu, a ne kao prije, nakon 22 dana, tako da mogu brže reagirati na promjene cijena na svjetskom tržištu. Koliko je to važno, pokazuje podatka da Sinopec od rafinerijskog poslovanja ostvaruje 64% prihoda, a PetroChina 42%, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.