Kineska kompanija Norinco dostavila je crnogorskoj vladi tehničku i komercijalnu ponudu za izgradnju osam kaskadnih hidroelektrana na rijeci Moravči, javlja portal Analitika. Ako će trajanje koncesije za korištenje rijeke biti dulje od 30 godina, što je očekivano, odluku o ovome projektu će, prema Zakonu o koncesijama, donijeti Skupština Crne Gore. 
Ukupna instalirana snaga osam elektrana iznosi 293,6 MW, a godišnja proizvodnja 894,82 GWh. 
Premda su detalji ponude poslovna tajna, procjenuje se kako vrijednost projekta neće biti manja od 500 milijuna eura.