Nakon više od dva mjeseca, koliko je bio otvoren javni poziv, gotova je lista kandidata potencijalnih Strateških partnera za financiranje i izgradnju TE Banovići, blok 1, 300 MW. Poziv je bio otvoren do 24. travnja 2014.  Prispjelo je trinaest ponuda, mahom stranih investitora, naročito Kineza koji su i dominirali. Među pristiglom dokumentacijom bilo je i prijava koje nisu zadovoljavale kriterije. Sljedeći korak je pregled ispravnosti pristiglih ponuda u roku od 30 dana od dana otvaranja, slanje obavijesti kvalificiranim ponuđačima da sudjeluju u drugoj fazi, od ukupno četiri. Okončanje cjelokupnog postupka i potpisivanje ugovora sa strateškim partnerom prema riječima direktora Rudnika Munevera Čergića, očekuje se sredinom sljedeće godine. Od partnera se traži da osigura financiranje i izgradnju objekta termoelektrane Banovići koja će biti 100% u vlasništvu RMU "Banovići" d.d. Banovići, a rudnik će vraćati kredit pod uvjetima koji će biti određeni ugovorom s partnerom., prenosi SEEbiz.