Uredbom o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (NN 137/2012) utvrđene su  trošarine koja se plaćaju na motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva, na plinsko ulje za pogon i grijanje te na kerozin, odnosno petrolej za pogon, koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području Hrvatske. U skladu s time, trošarine iznose:
• za olovni benzin: 3,801 HRK/l
• za bezolovni benzin: 3,151 HRK/l
• za plinsko ulje za pogon (tj. za dizelsko gorivo): 2,354 HRK/l
• za plinsko ulje za grijanje (tj. za loživo ulje): 0,343 HRK/l
• za kerozin (petrolej) za pogon (tj. za zrakoplovno gorivo): 2,243 HRK/l.
Inače, spomenutu Uredbu je na temelju članka 70, stavka 10. Zakona o trošarinama (NN 83/2009 i 111/2012) donijela Vlada na sjednici koja je održana 6.12.2012. godine, a sadržava odredbe koje su u skladu s više direktiva Europske unije kojima se uređuje oporezivanje energenata. 
Uredba je objavljena u 'Narodnim novinama', a na snagu stupa 1.1.2013. godine, kada prestaje važiti dosadašnja Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje (NN 83/2012 i 92/2012).