U 2012. godini trebat će biti uskladišteno 553 000 t naftnih derivata u obveznim zalihama. Tako, naime, stoji u Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu (NN 34/2012) koja je objavljena 21.3.2012. godine, a koju je na temelju članka 12, stavka 4. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/2006 i 18/2011) donijela Vlada.
Radi se o odluci koja se donosi na početku svake godine i kojom se propisuje se količina i struktura obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a sve to na temelju potrošnje u prethodnoj godini. Uz to, ta se količina smanjuje za 13,6%, na račun domaće proizvodnje naftnih derivata iz sirove nafte proizvedene na području Hrvatske.
U skladu s time, obvezne zalihe naftnih derivata u 2012. godini iznose:
- za motorne benzine: 136 000 t
- za dizelska goriva: 311 000 t
- za plinska ulja: 49 000 t
- za goriva za mlazne motore: 25 000 t
- za loživa ulja: 32 000 t.
Obveznik formiranja zaliha je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, koja će u skladu sa ZTNND-om i svojim Statutom definirati i poduzeti sve raspoložive mjere u svrhu snižavanja troškova stvaranja pouzdanog, učinkovitog i funkcionalnog sustava obveznih zaliha nafte i derivata, pri čemu je dopušteno čuvanje obveznih zaliha plinskog ulja u obliku dizelskoga goriva.