U Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje otpada iz NE Krško prikupljeno je 252,45 milijuna eura ili 1,89 milijarde kuna, a vrijednost fonda porasla je kao i prinos koji prosječno godišnje iznosi 4,43% u kunama odnosno 4% u eurima, stoji u Izvješću o radu fonda koji je Vlada prihvatila u četvrtak. Glavnina imovine fonda uložena je u državne obveznice (83%) te 3,4% korporativne obveznice, a 73% imovine fonda je u eurima ili vezana uz euro. Fond je napravio terminski plan za uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO II i NSRAO iz NE Krško u sklopu Centra za zbrinjavanje. Napravljene su pripreme za unošenje predložene lokacije u prostorne planove te procjena troškova Centra. Napravljeni su projektni zadaci za provedbu istraživanja lokacije Centra - za geodetski elaborat te projekt izvedenog stanja građevine i infrastrukture na predloženoj lokaciji Trgovska gora, no postupak nabave prošle godine nije pokrenut već je to planirano za ovu godinu nakon usvajanja Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanje radioaktivnog otpada i ING, koji još nije usvojen. Fond je lani potrošio 62 milijuna kuna, od čega 55,5 milijuna kuna otpada na rashode vezane za ulaganja, a za uspostavu Centra i realizaciju programa razgradnje uloženo je 1,5 mil. kn, što je znatno manje od planiranih 21 milijun kuna. Zanimljivo je da su rashodi za ulaganja rapidno rasli - očekivalo se da će lani iznositi 14,2 milijuna kuna, no popeli su se na čak 55,5 milijuna kuna, čemu su kumovale negativne tečajne razlike i nešto što se naziva ostalim rashodima (37 mil. kn). Naime, Fond je imao novac uložen u Agrokoru, u kojem je lani bilo 0,6% imovine Fonda, a pala je i vrijednost dionica koje fond ima u portfelju.